ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-anterior-

AE0 N T IH1 R IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: anterior, *anterior*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anterior(adj) ก่อน, See also: เกิดขึ้นก่อน, Syn. previous, earlier
anterior(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า, ก่อน, หน้า, ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior-หน้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANTERIOR AE0 N T IH1 R IY0 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anterior (j) ˈæntˈɪəʳrɪəʳr (a1 n t i@1 r i@ r)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anterior \An*te"ri*or\, a. [L. anterior, comp. of ante before.]
   1. Before in time; antecedent.
    [1913 Webster]
 
       Antigonus, who was anterior to Polybius. --Sir G. C.
                          Lewis.
    [1913 Webster]
 
   2. Before, or toward the front, in place; as, the anterior
    part of the mouth; -- opposed to posterior.
    [1913 Webster]
 
   Note: In comparative anatomy, anterior often signifies at or
      toward the head, cephalic; and in human anatomy it is
      often used for ventral.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Antecedent; previous; precedent; preceding; former;
     foregoing.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anterior
   adj 1: of or near the head end or toward the front plane of a
       body [ant: {posterior}]
   2: earlier in time [syn: {anterior}, {prior(a)}]
   n 1: a tooth situated at the front of the mouth; "his
      malocclusion was caused by malposed anteriors" [syn: {front
      tooth}, {anterior}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 anterior
  former; last; previous; prior

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top