ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-陽-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *陽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[陽, yáng, ㄧㄤˊ] the male principle; bright, sunny; clear, lit, open
Radical: Decomposition: 阝 (yì ㄧˋ)  昜 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [ideographic] The place 阝 of the sun 昜; compare 阴,  Rank: 4,561

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] positive (electric.); sun; male principle (Taoism); Yang, opposite of 陰|阴 yin1 ☯, #2,959 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[よう, you] (n adj) พระอาทิตย์, แสงแดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よう, you] (n) (1) (ant [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kagero![JA]  Shinobi: Heart Under Blade (2005)
Towards the sunlight...[CN] 向著光... À Nous la Liberté (1931)
Beneath sunny skies what a sweet fate[CN] 在光下,好運自然來 À Nous la Liberté (1931)
People have to wear sunglasses.[CN] 人們都得帶上太眼鏡 The Uninvited (1944)
PURPLE NOON[JA] - 太がいっぱい - Purple Noon (1960)
It looks like it'll be raining. My back's aching.[JA] 気のせいで背中が痛むんだ Tikhiy Don (1957)
The sun is shining, what more could I want?[CN] 光照耀 何必多問? Les Visiteurs du Soir (1942)
- It'sjust the sun. It's so bright.[JA] - 太がいっぱいだ Purple Noon (1960)
It's a sunny morning.[CN] 光明媚的早上. Grand Hotel (1932)
Well, anyway... next morning the sun was shining the ocean was as smooth as glass.[CN] 然而,不管怎樣... ... 第二天早上又變得光燦爛 Applause (1929)
The sun.[CN] 太. Grand Hotel (1932)
By 2200 A.D., they had reached the other planets of our solar system.[JA] そして、22世紀 我々は 他の太系の惑星に到達しようといていた Forbidden Planet (1956)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] POSITIV, MAENNLICH, SONNE [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top