ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-藤-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *藤*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[藤, téng, ㄊㄥˊ] ivy, creeper
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  滕 (téng ㄊㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] plant,  Rank: 2,200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[téng, ㄊㄥˊ, ] rattan; cane, #6,051 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふじ(P);フジ, fuji (P); fuji] (n) wisteria (esp. Japanese wisteria, Wisteria floribunda); wistaria; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hollywood and Vine.[CN] 好莱坞和 Pitfall (1948)
It's not just Fujino, it's other places too.[JA] それはちょうど野ではありません、 それはあまりにも他の場所です。 Pom Poko (1994)
You know how these things are handled sometimes.[CN] 有时得顺摸瓜 The Hidden Room (1949)
Were any names besides Tetsuki mentioned?[JA] (安) 哲希の他には 名前言ってなかった ? Gakkô no shi (2003)
Edina[JA] 大柳 ゆうな 須田 陽子 遠 綾女 真田 裕梨 Cat City (1986)
Then if we stop the development... the Fujino raccoons will be better off too.[JA] そして、あれば、我々は開発を停止... 野のアライグマは、あまりにも良いオフになります。 Pom Poko (1994)
According to this raccoon named Hayashi... dirt and construction waste was being dumped... in Fujino's forest.[JA] このアライグマによると、 林という名前の... 汚れや建設 廃棄物を投棄していた... 野の森の中。 Pom Poko (1994)
I feel the good in you, the conflict.[JA] 父さんの善の心を感じる 葛があるんだ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
12T ambulance traffic, Hollywood and Vine.[CN] 12T 救护车通行 好莱坞和 Pitfall (1948)
Kaiji Ito.[CN] 伊开司 Kaiji: The Ultimate Gambler (2009)
From Fujino Mountain.[JA] 野山から。 Pom Poko (1994)
Do you suppose we could find some wild wisteria... and transplant it around the cabin?[CN] 你觉得我们可以 找到野柴吗 然后移植到小屋周围? Leave Her to Heaven (1945)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top