ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-自动控制-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 自动控制, *自动控制*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自动控制[zì dòng kòng zhì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, / ] automatic control, #28,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Automated Range Management has been turned off![CN] 射程自动控制系统已关闭。 Ukroshcheniye ognya (1972)
There's some kind of automatic control right there.[CN] 那里是自动控制 The Benders (2006)
It's automatically controlled. No need to be overly worried.[CN] 一切是自动控制的 不必太担心 Fragile (2005)
Switch to automatic control. Hello, Jag. Are you receiving me?[CN] 转到自动控制 杰克,你听到了吗? Casino Royale (1967)
-How tall is that robot?[CN] -自动控制装置有多高? Sphere (1998)
Let the fighter control do the worrying.[CN] 都包在飞机自动控制上. Jet Pilot (1957)
Its remote control isn't working, apologies, I can do this manually.[CN] 当自动控制失效时 抱歉 我可以改手动来操作 Flight (2012)
- We're "go" for auto sequence.[CN] - 我们准备自动控制 Space Buddies (2009)
and it would cause the high temperature alarm in the automatic control system.[CN] 于是自动控制系统便会发出过热警告 Life After People (2008)
What're you doing? Once you're right in front of it, just set it on auto![CN] 要取枪就应使用自动控制 Mobile Suit Gundam F91 (1991)
Chiefs gonna have a look at the servos in airlock 12.[CN] 轮机长要去看一下 12号过渡舱的自动控制装置 A Day in the Life (2007)
The Navy dive team is setting up a hydraulic robot...[CN] 海军潜水队建立了一个 水力的自动控制装置... Sphere (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top