ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-样-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *样*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[样, yàng, ㄧㄤˋ] form, pattern, shape, style
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 88

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So?[CN] 那又怎 Yojimbo (1961)
Hey![CN] 怎么了? The Jungle Book (1967)
Well?[CN] 怎么 Dirty Tiger, Crazy Frog (1978)
Well?[CN] 怎么 The Killers (1946)
Stop![CN] 为什么这? Blind Woman's Curse (1970)
How?[CN] 怎 Police (1985)
So?[CN] 怎? Raging Bull (1980)
That's it.[CN] 就是这 This Sporting Life (1963)
I see.[CN] 这啊 I see. The Middle-Class Rip-Off (1982)
- So?[CN] 就这 All the President's Men (1976)
Well?[CN] 怎 Island of Fire (1990)
Why?[CN] 因为这就省得陛下 A Scandal in Bohemia (1984)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top