ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-本钱-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 本钱, *本钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
本钱[běn qián, ㄅㄣˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] capital, #18,116 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're part of your equipment for getting along in what is called "our environment".[CN] 它们是让你在戏剧界 立足的本钱之一 All About Eve (1950)
What you need now is sleep. If you lose your looks, you've lost your bankroll.[CN] 你现在需要睡觉,如果没有了相貌, 就没有了本钱 I Wake Up Screaming (1941)
We need more capital... for big things[CN] 在电视台赢了一万多 想干点大买卖又不够本钱 Gwai ma seung sing (1974)
We've spent quite a lot already I don't want to pay for his funeral I don't want to pay for his funeral[CN] 我们这一次花了本钱的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}We've spent quite a lot already 万一有三长两短 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l don't want to pay for his funeral 我们还要替他办后事 {\cH00FFFF}{\3cH000000}l don't want to pay for his funeral Kidnap (1974)
This barely covers the interest, T o say nothing of the principal,[CN] 就这么点只够利息钱 本钱一分都还不上哦 你说怎么办 Taki no shiraito (1933)
What's your capital?[CN] 那你有多少本钱呀? Gwai ma seung sing (1974)
I can raise capital[CN] 本钱嘛我还可以去张罗张罗 Gwai ma seung sing (1974)
How much capital have you got?[CN] 你有多少本钱 Gwai ma seung sing (1974)
We need more capital[CN] 想要多一点的本钱 The Last Adventure (1967)
You haven't got much to begin with.[CN] 没有什么本钱开始这么做 The Bad and the Beautiful (1952)
We'd make $200,000 on it[CN] 再除掉四万本钱就等二十万 Gwai ma seung sing (1974)
So $300 is your capital?[CN] 三百块本钱是吗? Gwai ma seung sing (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top