ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-哗-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *哗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[哗, huā, ㄏㄨㄚ] uproar, tumult, hubbub
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  华 (huá ㄏㄨㄚˊ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth,  Rank: 2,486

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huā, ㄏㄨㄚ, / ] crashing sound, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] cat-calling sound; clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, / ] clamor; noise, #20,883 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoa-ho. Very nice. Look at that.[CN] ,很雅致,看看吧 American Psycho (2000)
Whoa, whoa , whoa, Whoa, Sir. You got to use your own. Where's your ID?[CN] ,,先生你必须要使用你自己的,你的ID卡在什么地方去了? Antitrust (2001)
No yelling in here.[CN] 这里不准大声喧 Songs from the Second Floor (2000)
Wow.[CN]  Autumn in New York (2000)
Smells great... great job, Chisato![CN] ,好香啊,不愧是知里 Battle Royale (2000)
One other thing... - you say "wow" an awful lot.[CN] 还有一件事情,你说说得太多 Autumn in New York (2000)
- Wow, that's a plate of food![CN] ,你吃这么多 The Contender (2000)
[Loud Rock] [Aluminum Can Clattering][CN] [高声摇滚] [铝罐子发出啦声] Bring It On (2000)
CARMEN:[CN]  Spy Kids (2001)
Wow.[CN]  Me, Myself & Irene (2000)
It's hamburgers for the apocalypse.[CN] 但感觉上有点太过于众取宠 Almost Famous (2000)
And so you turned around and, poof, the body just disappears?[CN] 然后你一转身,,尸体就消失了? Head Over Heels (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top