ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-不発弾-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不発弾, *不発弾*
Japanese-English: EDICT Dictionary
不発弾[ふはつだん, fuhatsudan] (n) unexploded ordnance; unexploded shell; unexploded bomb; UXO [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're fucking duds.[JA] ひどい不発弾 The Wolf of Wall Street (2013)
- It was a dud.[JA] - 不発弾だった Livewire (2015)
And either the mine is so damaged from the fire that it's a dud.[JA] 鉱山は湿気が多いから 不発弾かも... The Monuments Men (2014)
You told me that was a dud, dude.[JA] お前は不発弾だと言った Transformers: Age of Extinction (2014)
He scares away the sharks by blowing 'em up![JA] 不発弾を爆発させて 追いやったらしい Finding Nemo (2003)
UXO is the military designation for unexploded ordinance.[JA] UXOは、軍指定よ 不発弾のための Dead Reckoning (2013)
Hank said that this was a dud.[JA] ハンクは ただの囮で 不発弾だと言ったけど―― Livewire (2015)
Stay there. I'll get the bomb squad.[JA] 動かないで、不発弾処理班を連れて行く Blue Shadow Virus (2009)
I pieced this one together from three duds.[JA] 不発弾3発から これを造った Parallels (2015)
In time, we can move from mine clearance and UXOs to delivering entire country reconstruction packages.[JA] ある国の政府だよ 地雷や不発弾の 撤去が終われば 国全体の復興に移行する Route Irish (2010)
This is bigger than a rogue general and his unexploded ordnance. What don't I know?[JA] 例の不発弾より 厄介なことでは? RED 2 (2013)
You were, after all, the only person who knew that there was an unexploded bomb in the wall.[JA] 壁の向こうに不発弾があることを 知っていたのは 君だけだからね The Long Fuse (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top