ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ヘアピン-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ヘアピン, *ヘアピン*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアピン[, heapin] (n) hair pin; hairclip; hairgrip; bobby pin [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No threat will ever make me tell that the plans are in her hairpin.[JA] 脅しなどで彼女のヘアピンのー ー秘密の事など話すか! What's Up, Tiger Lily? (1966)
"Nine mill forjade pin.[JA] "900万ポンドの ヒスイのヘアピン" The Blind Banker (2010)
Barlini in second place at the Gasometer as Sarti completes 50 laps half distance in the lead.[JA] ガスメーター・ヘアピンをバルリーニが 2位で通過、サルティが50周終了 Grand Prix (1966)
- She dropped her hairpin![JA] - ヘアピンだ。 チャンスが来たぞ! What's Up, Tiger Lily? (1966)
Million, yes. Nine million forjade pin dragon den black tramway.[JA] "900万のヒスイのヘアピン 龍 隠れ家 黒 路面電車" The Blind Banker (2010)
- What, a jade pin?[JA] - ヒスイのヘアピンか? The Blind Banker (2010)
- Where's the hairpin?[JA] - ヘアピンはどこ? The Blind Banker (2010)
-I found some pins, madam.[JA] ヘアピンを探してきました Gosford Park (2001)
I do not see any plans here, just some cooties.[JA] ただのヘアピンですぜ, ...シラミがちょっと... What's Up, Tiger Lily? (1966)
Blimey, they nearly collided at the Gasometer hairpin. That was close.[JA] おっと、ガスタンク・ヘアピンで 危うく接触 Grand Prix (1966)
-Do have any spare hairpins?[JA] 予備のヘアピンを? あります Gosford Park (2001)
The Empress pin valued at £9 million sterling?[JA] 女帝のヘアピンよ 900万ポンドの The Blind Banker (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top