ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-わくわく-

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: わくわく, *わくわく*
Japanese-English: EDICT Dictionary
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Interesting.[JA] - わくわくするね Carnelian, Inc. (2009)
Until then, I'm working on an exciting new project with this wonderful actress, Sylvie.[JA] それまで わくわくする仕事を ここでやっているよ こちらの素晴らしい女優のシルヴィーとね Mr. Bean's Holiday (2007)
Have a good time.[JA] わくわく Welcome to the Hellmouth (1997)
And even more thrilled that one of them has agreed to read for us.[JA] And even more thrilled that one of それ以上 わくわく するのは them has agreed to read for us 彼ら 同意 私達に 読んでくれると The Debt (2010)
"Exciting" is hardly the word I would choose.[JA] 「わくわくする」なんて 私には選びがたい言葉だよ Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I'm fascinated.[JA] わくわくするな。 No More Good Days (2009)
Nothing thrilling.[JA] わくわくさせるほどじゃない。 Witch (1997)
Of course, the adventure goes on. Isn't it exciting, Augustin? Kindof.[JA] もちろん、冒険は進行中です、 オーギュスティン、わくわくしませんか? La Grande Vadrouille (1966)
Yeah.[JA] わくわくするぜ D.O.A. (1949)
The discipline of the classical is very exacting.[JA] 古典音楽の修練はわくわくすることだ Crossroads (1986)
# With my heart racing[JA] 「わくわくする胸を抱いて Sunny (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top