ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ไม่ทำงาน-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไม่ทำงาน, *ไม่ทำงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ทำงาน[V] inoperative, Syn. เสีย, ชำรุด, Example: CD-ROM ของผมมันไม่ทำงานเสียแล้ว และวันนี้ก็จำเป็นต้องใช้ด้วย, Thai definition: ไม่พร้อมที่จะใช้งานตามปกติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It won't work!มันจะไม่ทำงานPinocchio (1940)
This won't work.อามันจะไม่ทำงาน ฉันไม่ได้คาดหวัง ว่ามันจะทำงาน มันสามารถทำงานได้หากรัฐบาล Help! (1965)
It's the right hand. (Mutters) It won't work.แน่นอนมันจะไม่ทำงาน Help! (1965)
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง Oh, God! (1977)
I really despise people that don't work.ฉัน จริงๆ ดูถูก คน ที่ไม่ทำงาน I Spit on Your Grave (1978)
It won't work that way, it'll only smear. Roll it across!มันจะไม่ทำงานวิธีการนั้น มันจะได้เพียงป้าย ม้วนมันข้าม First Blood (1982)
His pulse is very irregular. The kidneys aren't functioning.ชีพจรไม่ปกติ ไตไม่ทำงาน Gandhi (1982)
The 9,000 Series uses holographic memories so chronological erasures would not work.9000 ชุดใช้ความทรงจำโฮโล แกรม เพื่อให้ตัวหนังสือตามลำดับจะ ไม่ทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
His action must have run down.การเครื่องไหว คงจะไม่ทำงาน Return to Oz (1985)
Nedski. Why aren't you working?Nedski ทำไมคุณไม่ทำงานThe Russia House (1990)
- Did it work?- ไม่ทำงานหรือไม่ Pulp Fiction (1994)
Don't get me on the road and I find out the brake lights don't work.ไม่ได้รับฉันอยู่บนท้องถนนและฉันหาไฟเบรกไม่ทำงาน Pulp Fiction (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) EN: iddle   FR: inocuppé
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngān) FR: en panne ; défectueux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cut out[PHRV] หยุดทำงาน (เครื่องจักรหรือเครื่องยนตร์), See also: ไม่ทำงาน, Syn. conk out
defunct[ADJ] ไม่ทำงาน, See also: หยุดทำงาน, เลิกใช้, Syn. deceased, expired, no longer functioning, Ant. current
on the blink[IDM] ไม่ทำงาน, See also: ทำงานผิดพลาด
out of kilter[IDM] ไม่ทำงาน
off[PREP] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
off[ADV] ไม่ทำงาน, See also: หยุดงาน
on the fritz[SL] เสีย, See also: ไม่ทำงาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top