ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ส่วนย่อย-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ส่วนย่อย, *ส่วนย่อย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนย่อย[N] fraction, See also: component
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/piece/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย
ส่วนย่อย[N] portion, See also: small part/section/cut/price/segment, Ant. ส่วนรวม, Example: ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมักจะประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆ มากมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
elementส่วนย่อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Each of those things are just a small part of it.แต่ละสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงส่วนย่อยๆของทั้งหมด Ghost in the Shell (1995)
That's three frames. It's a fraction of a second. Whatever that thing is, it can move.มีสามเฟรม เป็นส่วนย่อยของวินาที สิ่งนั้นมันเคลื่อที่ได้ Wendigo (2005)
Well, in cases like this, where small portions have to be removed, it hardly ever affects what's referred to as "net memory."เอ่อ ในกรณีแบบนี้ เมื่อส่วนย่อยๆ ถูกดึงออก มันอาจส่งผลกระทบสิ่งที่เป็นความทรงจำทั้งหมด Going Under (2008)
We're all tapped into such small portions of what we've experienced in our lifetime.เราถูกแตะเบาๆในส่วนย่อยๆ ของส่วนที่เก็บประสบการณ์ทั้งชีวิตของเรา Going Under (2008)
Trapped like fragments...ถูกจับไว้คล้ายกับเป็นส่วนย่อยๆของ The Dreamscape (2008)
It's based on the ratio of line segments to each other and of the whole.ซึ่งค่าของมัน จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของสัดส่วนย่อยๆ และทั้งหมด Masterpiece (2008)
In the divided world of the suburbs, everyone is looking for a way to connect.ในส่วนย่อยๆของหมู่บ้านในชนบท ทุกคนต่างก็หาจุดที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน Making the Connection (2011)
Look, chapter seven, subsection 16, rule four, line nine.ดูนี่ บทที่7 ส่วนย่อยที่ 16 กฏที่ 4 บรรทัดที่ 4 Sadie Hawkins (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนย่อย[n. exp.] (suan yøi) FR: infime partie [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subdivision[N] ส่วนย่อย, See also: กลุ่มย่อย, Syn. smaller group, minor class

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top