ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ยินดีกับ-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยินดีกับ, *ยินดีกับ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rejoiсing with youปีติยินดีกับคุณ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
His Excellency seems pleased as he is greeted by Tomainian children.ท่านผู้นำ ดูเหมือนเขาจะยินดีกับการต้อนรับ โดยเด็กๆ The Great Dictator (1940)
Signor Sollozzo, my no is final. I wish to congratulate you on your new business.ซินญอ Sollozzo ไม่มีของฉันเป็นที่สิ้นสุด ผมอยากจะแสดงความยินดีกับคุณในธุรกิจใหม่ของคุณ The Godfather (1972)
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ The Blues Brothers (1980)
I congratulate them.ผมยินดีกับพวกเขา Gandhi (1982)
May I take this opportunity to congratulate you on your engagement.ฉันอาจจะใช้โอกาสที่จะแสดงความ ยินดีกับคุณในการมีส่วนร่วมของคุณ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I congratulate you.ฉันยินดีกับคุณด้วย Clue (1985)
He'll be so pleased I do declareเขาจะต้องยินดีกับสิ่งที่เรายื่นให้ The Nightmare Before Christmas (1993)
I am happy for ya.ผมยินดีกับคุณด้วย Junior (1994)
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข Episode #1.5 (1995)
How he must be congratulating himself on his escape!เขาจะแสดงความยินดีกับตัวเองอย่างไรนะ ที่เขาได้หนีไปอย่างนั้น Episode #1.5 (1995)
He begins with congratulations on the approaching nuptials of my eldest daughter, but I shan't sport with your intelligence by reading his remarks on that topic.เขาเริ่มต้นด้วยการยินดีกับการสมรส ที่จะมีในไม่ช้าของลูกสาวคนโตของพ่อ แต่พ่อไม่อาจล้อเลียนกับไหวพริบของเขาได้ เมื่ออ่านพบข้อสังเกตของเขาในหัวข้อนี้ Episode #1.6 (1995)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
delight with[PHRV] ยินดีกับ, See also: ดีใจกับ
do with[PHRV] พอใจกับ, See also: ยินดีกับ
hug oneself[PHRV] ดีใจกับ, See also: ยินดีกับ
rejoice at[PHRV] ปลื้มปิติกับ, See also: ยินดีกับ, Syn. delight in, glory in
wallow in[PHRV] ดีใจในเรื่อง, See also: ยินดีกับ, Syn. grovel in, welter in

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top