ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-กลไก-

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กลไก, *กลไก*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กลไกProtocol

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กลไก[N] mechanism, See also: machinery, device, Example: นาฬิกาเรือนนี้มีกลไกทำงานซับซ้อนมาก, Thai definition: ตัวจักรต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กลไก(กน-) น. ตัวจักรต่าง ๆ, โดยปริยายหมายความว่าบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ, ระบบหรือองค์การที่บุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ ปฏิบัติงานร่วมกันดุจเครื่องจักร, ระบบที่จะให้งานสำเร็จตามประสงค์, เช่น กลไกการปกครอง
กลไกกระบวนการต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยา เช่น กลไกการย่อยอาหาร กลไกของการสร้างอาหารของพืชโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mechanismกลไก [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
mechanismกลไก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mechanismกลไก
กระบวนการหรือเทคนิคเพื่อให้บรรลุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ 1 กลไกนี้อาจจะมีอยู่ในเนื้อหาอย่างชัดเจน หรืออาจจะเรียกใช้งานได้จากแพลตฟอร์ม (platform) หรือซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
หมายเหตุ 2 การที่จะอ้างความสอดคล้องในระดับใดๆ ก็ตาม กลไกจะต้องผ่านเกณฑ์ความสำเร็จโดยสมบูรณ์
[Assistive Technology]
mechanismกลไก, ส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านการเคลื่อนที่ ทำให้มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ทิศทาง ความเร็ว และลักษณะการเคลื่อนที่ และอาจช่วยผ่อนแรงทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts.ไม่ใช่เพื่อคุณเองแต่เพื่อประชาชน กลไกของมนุษย์ประกอบด้วย การทำงานของจิตใจ ผนวกกับหัวใจ The Great Dictator (1940)
The firing mechanism. It's intact, isn't it?ระบบกลไกยิงยังสมบูรณ์ดีใช่มั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Do you know the range of their city? -Yes.- รู้จักกลไกหัวรบใช่มั้ย Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Set in the mechanism and wait for me.- รู้ ปรับตั้งกลไกเเล้วรอคอยฉัน Beneath the Planet of the Apes (1970)
It's my defense mechanism.มันเป็นกลไกการป้องกันของฉัน Clue (1985)
Spare parts with intelligence.เป็นชิ้นส่วนที่มีปัญญา กลไกที่มีชีวิต *batteries not included (1987)
And if we would have got picked up, they would've worked in a gimmick... where every show I would've told another joke.และถ้าเราจะได้มีการหยิบขึ้นมาพวกเขาก็จะได้ทำงานในกลไก ... ที่ทุกการแสดงที่ผมจะได้บอกเรื่องตลกอีก Pulp Fiction (1994)
Consider all the neuro-med devices the machining cell crammed into that body.ดูจากสายระบบประสาทและกลไกที่อัดอยู่ตามตัวนั่นสิ Ghost in the Shell (1995)
Which I think would interest the I.R.S., since it technically constitutes fraud.ผมว่าผมสน I.R.S. ที่เป็นกลไกเปิดโปงการฉ้อฉล American Beauty (1999)
None of your internal mechanisms will be changed.จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลไกภายใน Bicentennial Man (1999)
I need you to fill in the mechanical gaps.ผมจึงต้องการให้คุณเติมระบบกลไกให้ Bicentennial Man (1999)
The Hive has its own defense mechanisms... all computer-controlled.เป็นกลไกป้องกันตัวของรังผึ้งเอง ทั้งหมดถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ Resident Evil (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลไก[n.] (konkai) EN: mechanism ; machinery ; device ; movement   FR: mécanisme [m]
กลไก[n.] (konkai) EN: office ; organ   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparatus[N] ระบบ, See also: กลไก, Syn. device
gismo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gizmo
gizmo[N] กลไก, See also: เครื่องกลไก, Syn. gadget, gismo
mechanism[N] กลไก, See also: วิธีการทำงาน, วิธีการ, หนทาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top