ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

110番

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -110番-, *110番*
Japanese-English: EDICT Dictionary
110番[ひゃくとおばん, hyakutooban] (n,vs) police emergency tel. no. (in Japan); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Dial 110 at once.すぐ110番に電話してください。
In case of an emergency, dial 110.緊急の場合には110番にお電話ください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe we should try a number other than the boat,like... 9-1-1.[JA] 他の番号も試したら 110番とか・・・ Eggtown (2008)
Call 911.[JA] 110番に電話して! Selfless (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top