ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -龊-, *龊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[龊, chuò, ㄔㄨㄛˋ] narrow, small-minded; dirty (2)
Radical: 齿Decomposition: 齿 (chǐ ㄔˇ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] teeth,  Rank: 4,430

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; base; mean; narrow-minded; petty, #28,118 [Add to Longdo]
[wò chuò, ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] dirty; filthy; vile; despicable; narrow-minded; petty, #27,190 [Add to Longdo]
卑鄙龌[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action), #144,936 [Add to Longdo]
卑陋龌[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're filthy. You talk filth.[CN] 你龌 A Kind of Loving (1962)
You filthy upstart.[CN] 你这个龌的东西 A Kind of Loving (1962)
Lousy, filthy brute![CN] 龌卑鄙的畜生! Girl with a Suitcase (1961)
You come into the house drunk, filthy drunk.[CN] 你这个龌的酒鬼 A Kind of Loving (1962)
Slave hunting's a dirty business.[CN] 歼灭奴隶是项龌的任务 Spartacus (1960)
Susie knows all about your dirty work.[CN] Susie知道你都做过哪儿些龌 Sweet Smell of Success (1957)
Sordid?[CN] 龌 Saratoga Trunk (1945)
You remind me of it, with your slimy voice. You sound as if you're wading through slime.[CN] 你的声音很龌 听起来就像穿着旧鞋踩屎堆 Port of Shadows (1938)
I have those things to offer. And time doesn't take them away.[CN] 他才不会像你脑子里想的那么龌 他是个绅士,他尊重我 A Streetcar Named Desire (1951)
He called me a dirty tramp.[CN] 他叫我龌的荡妇 Rebel Without a Cause (1955)
Things you'd consider quite sordid, i'm afraid.[CN] 我怕有的事情你会觉得很龌 Saratoga Trunk (1945)
How dare you? How dare you say such filthy disgusting things?[CN] 你好可怕 你竟敢讲这样的龌 A Kind of Loving (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top