ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鸡-, *鸡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鸡, jī, ㄐㄧ] chicken
Radical: Decomposition: 又 (yòu ㄧㄡˋ)  鸟 (niǎo ㄋㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Another 又 kind of bird 鸟,  Rank: 1,391

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, / ] fowl; chicken, #1,691 [Add to Longdo]
[jī dàn, ㄐㄧ ㄉㄢˋ, / ] (chicken) egg; hen's egg, #3,929 [Add to Longdo]
[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat, #13,706 [Add to Longdo]
[jī chì, ㄐㄧ ㄔˋ, / ] chicken wings (fast food), #14,504 [Add to Longdo]
[xiǎo jī, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧ, / ] chick, #15,609 [Add to Longdo]
[mǔ jī, ㄇㄨˇ ㄐㄧ, / ] hen, #18,714 [Add to Longdo]
[gōng jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] cock; rooster, #19,576 [Add to Longdo]
[chú jī, ㄔㄨˊ ㄐㄧ, / ] chick; newly hatched chicken, #24,671 [Add to Longdo]
皮疙瘩[jī pí gē da, ㄐㄧ ㄆㄧˊ ㄍㄜ ㄉㄚ˙, / ] goose pimples; goose bumps, #26,139 [Add to Longdo]
[huǒ jī, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧ, / ] turkey, #27,107 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm nosey.[CN] - 我很 Never Let Me Go (2010)
Tso![CN] 骨草 Drunken Master II (1994)
A chicken![CN] 一只! Return to Oz (1985)
Here, take it, please! There's something to be proud of.[CN] 一个蛋 还不错吧 The Blue Angel (1930)
"Thank you for the egg."[CN] 谢谢你给的 The Circus (1928)
Sodomy.[CN]  The Tower (2013)
I said why did you bring her to cause this, you fool![CN] 为什么把这种丫头 带到家里来搞得飞狗跳的 Episode #1.8 (2004)
Ho?[CN] ? ! Malibu's Most Wanted (2003)
EGGS.[CN] 蛋。 Detour (2013)
With your permission... I'll pull a few eggs from under your nose.[CN] 如您准许 我会从您的鼻子里拿出几个 The Blue Angel (1930)
Herr Director... I've run out of eggs![CN] 魔术师先生 我的蛋也没了 The Blue Angel (1930)
-What doesn't she like?[CN] 爪螺肉中国娃娃白米饭 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top