ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

高枕

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -高枕-, *高枕*
Japanese-English: EDICT Dictionary
高枕[たかまくら, takamakura] (n) high pillow [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As long as it's got what they're looking for, it's the only passport you'll need.[CN] 只要验血结果让他们满意 你就可以高枕无忧了 Gattaca (1997)
But the crack is, in the meantime while we're waiting for all of that we can just sit back and watch the Gardai make a pig's mickey of it.[CN] 但妙的是,在等待的同时 咱们正高枕无忧地看警方出丑 Ordinary Decent Criminal (2000)
Right when you think you've got a handle on it... something else happens and you're right back to square one![CN] 就在你以为 可以高枕无忧的时候 又突然出现狗屁倒灶的问题 让你回归原点 Goldfish Memory (2003)
His Majesty can finally sleep at night![CN] 从此我王可以高枕无忧了! Hero (2002)
Thanks to our brave warriors.[CN] 今晚大家才能高枕无忧 Mulan (1998)
- Can I sleep on it?[CN] 我能高枕无忧么? And Then (2008)
If we can ride out the year with no one suing... we'll be in the clear forever."[CN] 只要撑过一年不挨告 我们就可以高枕无忧了 Erin Brockovich (2000)
So you can see, you're financially very secure.[CN] 你们可以高枕无忧 The Glass House (2001)
He's safe and sound somewhere pulling the strings.[CN] 而是在幕后高枕无忧地暗中操纵 He's safe and sound somewhere pulling the strings. The A-Team (2010)
Look, it's all a bit technical, but the important thing is that my company's future is secure.[CN] 说起来比较专业 你需要知道的是 我公司的未来已经高枕无忧了 Batman Begins (2005)
Dad, until you come in here and see a black light and felt Led Zeppelin poster, rest easy.[CN] 并看到一个黑色的光 并认为齐柏林飞船的海报 高枕无忧。 Drive Me Crazy (1999)
Honey, I think you're taking it seriously enough for both of us... and half the people on the block.[CN] 你已经够认真了 街坊邻居都能高枕无忧 Enemy of the State (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top