ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

马鞭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -马鞭-, *马鞭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
马鞭[mǎ biān, ㄇㄚˇ ㄅㄧㄢ, / ] horsewhip, #38,538 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's quit him, and she's not going back, so put away your horsewhip.[CN] 没有,她已经从他那儿辞职了 她不会回去了 你就别在那儿挥舞马鞭 Part VIII (1989)
A riding crop. Be careful how you use it.[CN] 一个马鞭 要小心使用它 Wuthering Heights (1939)
- No, I'm sorry.[CN] 有马鞭草药茶吗? The Discreet Charm of the Bourgeoisie (1972)
Well, the injection itself, with that small needle, is triggered... by a remote control transmitter... small enough to fit into the tip of a jockey's whip... or a cane.[CN] 液体由这小针筒注射 它由遥控发射器操控 外型细小 能藏在骑师的马鞭尖端... A View to a Kill (1985)
Get me a horse's dick![CN] 大夫,就帮我换条马鞭 Sex and Zen (1991)
Sai Kunlun promised to help if my dick is long like a horse's![CN] 蔡昆仑说过 如果我有马鞭那么长就会帮我 Sex and Zen (1991)
Boy, it would give me a world of satisfaction to horsewhip you, Virgil![CN] 崇德,我真的想用马鞭打你! In the Heat of the Night (1967)
I'll take my riding crop, and i'll whip him![CN] 我会带我的马鞭,用鞭子抽他! Saratoga Trunk (1945)
Were I an ordinary man, Master Wooley... a horsewhipping would no doubt be in order.[CN] 如果我是普通男人 乌利先生 Were I an ordinary man, Master Wooley... 无疑该用马鞭抽你一顿 a horsewhipping would no doubt be in order. I Married a Witch (1942)
Then a huge man came, an SS man with a huge horsewhip, and started to beat him.[CN] 然后来了个大个子, 一个拿着根巨大马鞭的党卫队成员 开始抽他 A New Germany: 1933-1939 (1973)
Answer or I'll have my servant whip you until you talk[CN] 回答 否则我用马鞭抽你直到你说 The Young, the Evil and the Savage (1968)
He cut the couch to ribbons with his spurs.[CN] 沙发都被他用马鞭抽烂了 Giant (1956)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top