ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飙涨

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飙涨-, *飙涨*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All this newly created money entered the housing market and created unprecedented inflation houseprices rose and rose new mothers were forced back into the workplace to service huge home-loans and the anglo-american dream became all about land speculation[CN] 这些新的现金流入房地产市场 制造了前所未有的通货膨胀 房价一再飙涨 新妈妈们被迫返回职场以供巨额的房贷 Four Horsemen (2012)
and tells me this land's very valuable.[CN] 告诉我这块地价值会飙涨 Hot Fuzz (2007)
It's like watching an investment that keeps growing and growing until the day you cash it in.[CN] 就像看着一笔投资 不断地飙涨增值 直到有一天你兑现这笔投资 Ghost Rider (2007)
Why, OPEC was trying to hold us hostage then just as Russia's trying to hold us hostage now.[CN] 那年的汽油价格跟今天一样飙涨 我们为了加油 得排队排好几里地 Chapter 42 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top