ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

飘然

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -飘然-, *飘然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飘然[piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] to float in the air; swiftly; nimbly; easy and relaxed, #30,007 [Add to Longdo]
飘然[piāo piāo rán, ㄆㄧㄠ ㄆㄧㄠ ㄖㄢˊ, / ] elated; light and airy feeling (after a few drinks); smug and conceited; complacent, #41,414 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
# How soft her hair #[CN] ♪ 飘飘然其柔发 ♪ Night on Earth (1991)
- When we left, we were still out of it.[CN] - 我们离开这里时 我们仍然飘飘然 A Lizard in a Woman's Skin (1971)
We don't even get high off the shit any more.[CN] 我们甚至不飘飘然了狗屎了。 Gridlock'd (1997)
Now is his soul ravished![CN] 现在他的灵魂要飘飘然起来了! Much Ado About Nothing (1993)
Well... I've got the touch, boss.[CN] 好了我都飘飘然了 头儿 Série noire (1979)
I feel comfortably out of place, as an Amazon Indian might at choral evensong.[CN] 我刚觉飘然物外, 彷佛一位亚马逊印第安人在晚祷合唱中可能会有的感觉一样。 Full Circle with Michael Palin (1997)
And she thought so too until you began to puff her up![CN] 本来她也这么想的,是你让她飘飘然 Emma (1996)
What a surprise that a passing zephyr should waft me here.[CN] 真是惊人 微风吹送 此处让我也变得飘然 The Adventures of Baron Munchausen (1988)
It's got a kick on it that'd kill your shadow.[CN] 它很有劲 会让你飘飘然 The Centerfold Girls (1974)
Stop it. You're making me dizzy.[CN] 别说了 你让我飘飘然 Strip Nude for Your Killer (1975)
If I felt any higher, I'd be flying![CN] 我再飘飘然 我就要飞起来了! Calamity Jane (1953)
The thought makes me nauseous.[CN] 那个想法令我飘飘然 Paprika (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top