ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

诸多

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -诸多-, *诸多*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诸多[zhū duō, ㄓㄨ ㄉㄨㄛ, / ] a lot of; a great many; a good deal of, #4,201 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You've been reading Kipling. "The sins ye do by two and two you must pay for, one by one!"[CN] 你一直在念吉普林的作品 今世纪的诸多错误 每一个你都要偿还 Lifeboat (1944)
A few things- many things.[CN] 一些事物——诸多事物 The Koumiko Mystery (1965)
Don't be a sticky nose![CN] 咪诸多事实啦! Huo wu feng yun (1988)
- Mom! Don't "but, Mom" me! Learn it.[CN] 别诸多推搪,读熟它 别在教堂里丢我的脸 The First Wives Club (1996)
- I've got lots to do.[CN] 我也有诸多要事缠身 Foreign Correspondent (1940)
? You can't recall a tender thought to show how much you care ?[CN] 你失去甜蜜的回忆 和诸多关爱 Night Train to Munich (1940)
This whole thing is a fraud.[CN] 诸多花样也都是掩饰而己 Once Upon a Time in China II (1992)
Stop giving me excuses![CN] 你不用诸多籍口 92 Legendary La Rose Noire (1992)
No, not just because he won't leave his wife. I'm quitting for a lot of reasons.[CN] 不仅是这个 还有诸多原因 Sister Act (1992)
"The regular stops at Basel and Paris will now not be made.[CN] 本列车将不在巴塞尔和巴黎停车靠站 诸多不便,希望你们谅解 The Cassandra Crossing (1976)
250,000 jobs related to tobacco - newsagents, packaging, transport...[CN] 25000个岗位涵盖零售 包装 贸易诸多领域 250,000 jobs related to tobacco newsagents, packaging, transport... The Smoke Screen (1986)
Well, what is it that makes him, or you, think... that an organization like this, made up of well-meaning amateurs... buck up against those tough military boys of Europe?[CN] 费先生或你因何原因认为 这些善意的门外汉 能对抗诸多政治势力? Foreign Correspondent (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top