ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

话说

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -话说-, *话说*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
话说[huà shuō, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said, #2,631 [Add to Longdo]
换句话说[huàn jù huà shuō, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] in other words, #15,299 [Add to Longdo]
话说[sú huà shuō, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ, / ] as the proverb says; as they say... [Add to Longdo]
话说回来[huà shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In other words, I am married, and I like it.[CN] 换句话说,我是结婚的 我很喜欢这种状态 One Hour with You (1932)
What do you say we go up to your room and read it over?[CN] 话说 我们上楼一起再过一遍条款怎么样 The Whole Town's Talking (1935)
I have the words to say[CN] 我有话说 Song at Midnight (1937)
Just think of it, an invitation to the boss' shack![CN] 想想吧 大老板家的晚餐邀请 话说 等那些文章见报后 你就得红得发紫了 The Whole Town's Talking (1935)
Taki no Shiraito sells her art, not her body![CN] 卖艺可以要我卖身休想 卖艺不卖身,话说得痛快淋漓 Taki no shiraito (1933)
DONE[CN] 换句话说大叔的老婆 Episode #1.7 (2004)
In other words, you are trying to tell me[CN] 换句话说, 我想告诉我 Bordertown (1935)
Told you to listen when I asked nicely,[CN] 为什么好话说尽都不听呢 Episode #1.8 (2004)
Honestly,[CN] - 实话说 Shame (2011)
Let's hear, Gilda. Can you still say "rotten"?[CN] 话说 吉尔达 你还会说我们的作品烂吗 Design for Living (1933)
Mm-hmm. In other words, Mr. Plunkett, you, uh - you never got to first base.[CN] 换句话说 普朗克先生 您连她的手都没碰过 Design for Living (1933)
If you've anything to say, take the stand.[CN] 你有话说就上证人席 Mr. Deeds Goes to Town (1936)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top