ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

蜘蛛网

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -蜘蛛网-, *蜘蛛网*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜘蛛网[zhī zhū wǎng, ㄓ ㄓㄨ ㄨㄤˇ, / ] cobweb; spider web, #49,237 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- A cobweb.[CN] -蜘蛛网 Ivan's Childhood (1962)
Put a cobweb on it. It's good against bleeding.[CN] 放点蜘蛛网上去,很快就会好得 The Young and the Damned (1950)
This is opposition of a different sort. They weave it cleverly, lightly, like a cobweb.[CN] 性质不同,像蜘蛛网般精巧 Cleopatra (1963)
Let him brush away the Cobwebs for you and stay with me.[CN] 让他扫蜘蛛网,你留在我身边 Cleopatra (1963)
Welcome, Colonel Grau, to the spider's web.[CN] 欢迎来到蜘蛛网格劳上校 The Night of the Generals (1967)
You know what happens when Cobwebs are not regularly swept away.[CN] 蜘蛛网要经常清除 Cleopatra (1963)
Under the influence of the fluid the spider's web undergoes transfiguration.[CN] 在流体的影响下蜘蛛网变形了 The Illumination (1973)
And look, cobwebs everywhere![CN] 你们看到处都是蜘蛛网 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Gosh, our cobwebs are missing.[CN] 天啊 蜘蛛网不见了 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Just as light as a spider's web.[CN] 像蜘蛛网一样轻. Jet Pilot (1957)
I hate cobwebs.[CN] 我恨蜘蛛网 Lake of the Dead (1958)
This is a normal spider's web.[CN] 这是一张正常的蜘蛛网 The Illumination (1973)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top