ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花岗石

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花岗石-, *花岗石*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花岗石[huā gǎng shí, ㄏㄨㄚ ㄍㄤˇ ㄕˊ, / ] granite, #51,047 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Granite. In the country.[CN] 在乡下雕过花岗石 Camille Claudel (1988)
At the desert's mercy, far from the Oamock's granite walls[CN] 朝沙漠出发,远离了奥默克, 还有它花岗石的墙壁 March of the Penguins (2005)
If those mountains are granite we'd be safe.[CN] 如果那些山脉是花岗石,我们会安全 Tremors (1990)
- But this is decomposed granite which would mean we are headed for the cliff.[CN] 但这是碎的花岗石... 这意味着我们在朝悬崖走 Atlantis: Milo's Return (2003)
- [Claire] Is that granite?[CN] -花岗石做的? Cake (2014)
Anybody want some granite?[CN] 有人要花岗石吗? Life in a Day (2011)
Remember the granite floors in Dessau?[CN] 记得德绍的花岗石地板吗 Goodbye First Love (2011)
- Green granite... - From Soissons?[CN] 翠绿花岗石 产自索瓦松? Camille Claudel (1988)
You should see the granite you have to put in this thing.[CN] 你应该找块花岗石把它雕刻出来 Wag the Dog (1997)
Rhinoceros, granite...[CN] 犀牛骨... 花岗石... Camille Claudel (1988)
Granite. Aluminum.[CN] 花岗石、铝板 The Lake House (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top