ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

花の香

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -花の香-, *花の香*
Japanese-English: EDICT Dictionary
花の香[はなのか, hananoka] (n) fragrance of flowers [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The smell of this flower calls up my childhood.この花の香りは私の子供時代を思い出させます。
The girl is smelling the flowers.その少女は花の香りをかいでいる。
I breathed the smell of the flowers in the garden.私は庭の花の香りを胸一杯に吸い込んだ。
The air was scented with spring flowers.春の花の香りが漂っていた。
The smell of the flowers came in through the open windows of the bus.花の香りがバスの開いた窓から入って来ました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's strange that the flowers don't smell. Or have I...[JA] おかしいな 花の香がしない Stalker (1979)
Are they smelly flowers?[JA] 花の香りは? Hugo (2011)
"in the scent of a flower"[JA] 「花の香りの「 Howl's Moving Castle (2004)
The aroma of fresh flowers... and all that other stuff that has been fucked up by late nights and a lot of bad food?[JA] 新鮮な花の香り... 夜更かしや 悪い食べ物に 冒されていないから なのか? Exotica (1994)
It smells... smells like flowers. Am I right?[JA] - 花の香りだ American Hustle (2013)
The smell lingered for many years though.[JA] でも花の香は 何年も残ってたんですがね Stalker (1979)
The fragrance of blooming flowers reminds me of you far away.[JA] ♪咲き乱れる花の香り ♪遠い君を思う Cape No. 7 (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top