ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

色拉酱

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -色拉酱-, *色拉酱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
色拉酱[sè lā jiàng, ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] salad dressing; vinaigrette [Add to Longdo]
法式色拉酱[Fǎ shì sè lā jiàng, ㄈㄚˇ ㄕˋ ㄙㄜˋ ㄌㄚ ㄐㄧㄤˋ, / ] French dressing; vinaigrette [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, invite all our best pals. I'll make my famous guacamole.[CN] 邀请我们所有最好的朋友 我将做我最拿手的鳄梨色拉酱 Father of the Bride (1991)
You know salad dressing has 20 grams of fat in it?[CN] 你知不知道色拉酱里面有20克脂肪。 Elephant (2003)
I will have the lobster, and a house salad, and the house dressing on the side, please.[CN] 和一克精选色拉 麻烦把蔬菜和色拉酱分开放 Smart People (2008)
They just keep coming? Salads? It's too crowded.[CN] 接着说啊? ...我从来没有听说过。 你忘了色拉酱吗? Elephant (2003)
I'm going to have the cod and house salad, house dressing on the side.[CN] 我来份鳕鱼 和一克精选色拉 把蔬菜和色拉酱分开放 Smart People (2008)
You can't borrow salad dressing![CN] 你别想借走色拉酱调料! The Waitress Is Getting Married (2009)
Mm, I like to watch waiters make guacamole at my table.[CN] 我喜欢服务员在我的桌前制作鳄梨色拉酱 Mm, I like to watch waiters make guacamole at my table. And the Fun Factory (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top