ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

肉牛

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肉牛-, *肉牛*
Japanese-English: EDICT Dictionary
肉牛[にくぎゅう, nikugyuu] (n) beef cattle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
trucking all that stuff around, keeping it cold, it turns out each burger has a pretty significant carbon footprint of its own.[CN] 宰杀肉牛取肉的过程 以冷藏货柜四处运送所有物料 总结起来每个汉堡 都累积了大量碳足迹 Six Degrees Could Change the World (2008)
Well, we could put all of this together, in a soup and we could pretend it's a porterhouse steak, Andy.[CN] 我们可以把这所有的加在汤里 可以假称为上等的腰肉牛排,安迪 Man on the Moon (1999)
I moved beeves all over the map, with all sorts of crews from terrible to worse to get this position.[JA] 肉牛をあらゆる場所に 多くのクルーと移動させ やっとの思いで この地位を得た Bone Tomahawk (2015)
Back home. I cut meat.[CN] 回家后,我继续卖猪肉牛 Tigerland (2000)
Look at 'em. They're cattle... pieces of meat.[CN] 看看他们 全都是肉牛 Blade (1998)
If it's the porterhouse you're looking for, we're out.[CN] 如果你是想买上等腰肉牛排 我们已经卖光了 The Lie (2009)
For beef, the animals are all branded in this instance, on the face.[CN] 肉牛必须被烙印. 这烙印打在脸上 Earthlings (2005)
Rosemary, I got a two-inch thick sirloin steak defrosting now.[CN] 迷迭香, 我得到一二寸厚的 牛的上部腰肉牛排现在除霜。 Rosemary's Baby (1968)
Rump steak?[CN] 臀肉牛排? 是给我的 Rump steak? Jobs for the Boys (1980)
Beef, pork, diced beef, diced pork with corn...[CN] 还是猪肉牛肉瓜瓜菜菜玉米肉粒 McDull, Prince de la Bun (2004)
...porterhouse steak, seared, medium rare.[CN] 上等腰肉牛排 焦的,五成熟 Law Abiding Citizen (2009)
I mean I could have pig and beef.[CN] 我意思是 我可以猪肉牛肉一起吃 Will You Tolerate This? (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top