ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -联-, *联*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  关 [guān, ㄍㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] ear
Variants: , Rank: 356
[, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: , Decomposition:   耳 [ěr, ㄦˇ]  絲 [, ]
Etymology: [pictophonetic] silk
Variants: , Rank: 7008

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] to ally; to unite; to join #1,064 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
[lián hé, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ,   /  ] to combine; to join; unite; alliance #1,041 [Add to Longdo]
合国[Lián hé guó, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] United Nations #2,068 [Add to Longdo]
[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ,    /   ] the Internet #2,444 [Add to Longdo]
[Sū lián, ㄙㄨ ㄌㄧㄢˊ,   /  ] Soviet Union, 1922-1991; abbr. for Union of Soviet Socialist Republics (USSR) 蘇維埃社會主義共和國聯盟|苏维埃社会主义共和国#2,455 [Add to Longdo]
[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,   /  ] alliance; union; coalition #2,483 [Add to Longdo]
[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ,   /  ] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company) #3,288 [Add to Longdo]
[Lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ,   /  ] China United Telecommunications Corporation; abbr. to China Unicom or Unicom; abbr. of 中國聯通|中国#3,855 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sir.[CN] 正在系中,请稍等 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
"We will enter the South as civilians coming from the neutral state of Kentucky to join the southern cause."[CN] 我们将以中立的肯德基州 老百姓加入南方 The General (1926)
He said he was going to meet up with his "brother".[CN] 络不到吗 Episode #1.4 (2004)
A reconstruction of the Russian premiere version directed by Enno Patalas in cooperation with Anna Bohn[CN] 根据恩诺. 帕塔拉斯与安娜. 波恩 合执导的俄罗斯首映版改编 Battleship Potemkin (1925)
"You know, David, if I could send a message to humankind, "l would like to send them a New Year's greeting."[CN] "你知道,大卫,只要我能发出 一条系上人们的消息,我就会 给他们送上一个新年的问候" The Phantom Carriage (1921)
Odessa.[CN] 奥德萨(苏港口) Battleship Potemkin (1925)
lads.[CN] 加油,曼 United (2011)
Can't you try Suk-Che?[CN] 络不到淑彩 Episode #1.8 (2004)
He's gone, but he had such a wonderful touch.[CN] 他离开了不过还和我 有密切的 One Hour with You (1932)
In a Union encampment just North of Chattanooga.[CN] 在恰塔奴加北面的 一个邦军营理 The General (1926)
An Initiative Project of the German Federal Cultural Foundation[CN] 德国邦文化基金会 出品 Battleship Potemkin (1925)
Supported by German Federal Film Archive, Berlin and British Film Institute, London[CN] 鸣谢: 德国邦电影档案馆 柏林,及伦敦英国电影学院 Battleship Potemkin (1925)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top