ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -翰-, *翰*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[翰, hàn, ㄏㄢˋ] pen, pencil, writing brush
Radical: Decomposition: 倝 (gàn ㄍㄢˋ)  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plume,  Rank: 1,881

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hàn, ㄏㄢˋ, ] pen, #17,243 [Add to Longdo]
[Yuē hàn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] John (name); Johan (name); Johann (name), #12,799 [Add to Longdo]
[Yuē hàn xùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄒㄩㄣˋ, / ] Johnson or Johnston (name), #13,062 [Add to Longdo]
伯明[Bó míng hàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄥˊ ㄏㄢˋ, ] Birmingham, #29,124 [Add to Longdo]
内斯堡[Yuē hàn nèi sī bǎo, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄋㄟˋ ㄙ ㄅㄠˇ, / ] Johannesburg (city in South Africa), #37,495 [Add to Longdo]
[Hàn lín, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ, ] refers to academics employed as imperial secretaries from the Tang onwards, forming the Hanlin Imperial Academy 林院, #43,478 [Add to Longdo]
林院[Hàn lín yuàn, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄩㄢˋ, ] Imperial Hanlin Academy, lasting from Tang dynasty until 1911, #59,068 [Add to Longdo]
林学士[Hàn lín xué shì, ㄏㄢˋ ㄌㄧㄣˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕˋ, / ] members of the Hanlin Imperial Academy 林院, employed as imperial secretaries from the Tang onwards, #65,853 [Add to Longdo]
圣约[Shèng Yuē hàn, ㄕㄥˋ ㄩㄝ ㄏㄢˋ, / ] Saint John, #90,679 [Add to Longdo]
斯顿[Yuē hàn sī dùn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄙ ㄉㄨㄣˋ, / ] Johnston, Johnson, Johnstone etc, name, #98,443 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かんちょう, kanchou] (n) Cabinet (Chief) Secretary [Add to Longdo]
[かんぼく, kanboku] (n) brush and ink; writing; drawing [Add to Longdo]
[かんりん, kanrin] (n) literary circles [Add to Longdo]
林院[かんりんいん, kanrin'in] (n) academy; institute [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
such as it was given us by God."[JA] "いかなる歴史も 持ちたいと思いません" "プーシキンの チャダーエフ宛の書" The Mirror (1975)
John?[CN] 约 A Beautiful Mind (2001)
John?[CN] 约? Snatch (2000)
John.[CN] 约 Dark City (1998)
John![CN] 约 ! Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2003)
John?[CN] 约... Dolores Claiborne (1995)
John.[CN] 约 Jesus of Nazareth (1977)
John.[CN] 约 White Noise (2005)
John![CN] 约 Two for the Road (2006)
John.[CN] 约 Deus Ex Machina (2005)
John![CN] 约! Dangerous Crossing (1953)
John![CN] 约 Vampyres (1974)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top