ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约-, *约*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[约, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 424

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, / ] weigh, #560 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
[zhì yuē, ㄓˋ ㄩㄝ, / ] to restrict; condition, #4,244 [Add to Longdo]
[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
[qiān yuē, ㄑㄧㄢ ㄩㄝ, / ] to sign up (a recruit), #4,699 [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lonny![CN]  Raid on Entebbe (1976)
John?[CN] 翰? A Beautiful Mind (2001)
John?[CN] 翰? Snatch (2000)
John.[CN]  Dark City (1998)
Jovan![CN] 凡! Underground (1995)
Stop crying, save some tears for next time.[JA] 涙がもったいないよ 別の時のために節しな Tikhiy Don (1957)
But deceiving a girl whom you've vowed to marry... kidnapping her...[JA] だが純情な娘に 結婚を束して騙し かどわかすとは War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
John![CN] 翰 ! Day 3: 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2003)
Joseph.[CN]  Wuthering Heights (1939)
John?[CN] 翰... Dolores Claiborne (1995)
John.[CN] 翰 。 Jesus of Nazareth (1977)
John![CN] 翰! Dangerous Crossing (1953)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top