ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

红枣

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -红枣-, *红枣*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
红枣[hóng zǎo, ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˇ, / ] dates; jujube, #11,716 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Who is the driver?[CN] - 红枣? - 谁是司机? Enthiran (2010)
- What if we cook it?[CN] 啊 不是红枣 Episode #1.12 (2016)
I'll add wolf berries and red dates[CN] 还要加点杞子和红枣 The Silent War (2012)
Stir-fry it with jujubes, angelica and vinegar.[CN] 跟红枣 当归 酸醋合着蜜一起炒 Reign of Assassins (2010)
Berry?[CN] - 红枣 Enthiran (2010)
Walter Gary Benjamin, are you now going on dates with him?[CN] 瓦尔特・本雅明加里, 你现在怎么回事 红枣与他? 他很持久! Walter (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top