ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -經-, *經*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[經, jīng, ㄐㄧㄥ] the classics; to experience, to undergo
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  巠 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 4190

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, / ] classics; sacred book; scripture; to pass through; to undergo; warp; longitude; abbr. for economics 濟|经济; surname Jing, #507 [Add to Longdo]
已经[yǐ jīng, ㄧˇ ㄐㄧㄥ, / ] already, #88 [Add to Longdo]
经济[jīng jì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ, / ] economy; economic, #127 [Add to Longdo]
经过[jīng guò, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄛˋ, / ] to pass; to go through; process; course, #471 [Add to Longdo]
经营[jīng yíng, ㄐㄧㄥ ㄧㄥˊ, / ] to engage in (business etc); to run; to operate, #509 [Add to Longdo]
经验[jīng yàn, ㄐㄧㄥ ㄧㄢˋ, / ] to experience; experience, #746 [Add to Longdo]
曾经[céng jīng, ㄘㄥˊ ㄐㄧㄥ, / ] once; already; former; previously; ever; (past tense marker used before verb or clause), #865 [Add to Longdo]
经常[jīng cháng, ㄐㄧㄥ ㄔㄤˊ, / ] day to day; everyday; daily; frequently; constantly; regularly; often, #960 [Add to Longdo]
经历[jīng lì, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˋ, / ] experience; go through, #1,296 [Add to Longdo]
经典[jīng diǎn, ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ, / ] the classics; scriptures; classical, #1,874 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My father died in January this year[JP] 我的父親已在今年一月病逝了 Cape No. 7 (2008)
She doesn't want to see me anymore.[JP] だからもう相手にしてくれなくて 她已不理我了! Cape No. 7 (2008)
And you and the Highflying Company is all set.[CN] 你和那野心勃勃的合夥人的事情已談妥了 Applause (1929)
I even forgot how I became obsessed with that rebellious girl who upset me all the time.[JP] どんなふうに、君に惹かれるんだったっけ... 我甚至已忘記 ...君は髪形の規則も破るし... Cape No. 7 (2008)
I've seen a couple of sea birds.[JP] 海鳥が少しずつ見えてきた 已看見了幾隻海鳥 Cape No. 7 (2008)
I can't see Taiwan now.[JP] これでもう、もう台湾が見えなくなってしまった 我真的已完全看不見臺灣島了 Cape No. 7 (2008)
They're rehearsing now[JP] もうみんな練習を始めてます 他們已開始練習了 Cape No. 7 (2008)
Ask King Attila, Margrave Rüdiger, whether he is prepared to make your oath his own![CN] 呂狄格侯爵,幫我問一下匈奴王: 他是否已準備兌現你們諾言! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Tomoko, I've landed safely.[JP] 友子, 無事に上陸したよ 友子,我已平安著陸 Cape No. 7 (2008)
I got plans for her.[CN] 我已為她打算好了。 Applause (1929)
We traipsed headlong into war![CN] 我們現在已陷入戰亂僵局! ! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Tomoko, the sun has set[JP] 友子、太陽がすっかり海に沈んだ 友子 太陽已完全沒入了海面 Cape No. 7 (2008)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top