ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

科技

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -科技-, *科技*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科技[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
科技[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
香港科技大学[Xiāng Gǎng Kē jì Dà xué, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Hong Kong University of Science and Technology, #49,430 [Add to Longdo]
北京科技大学[Běi jīng Kē jì Dà xué, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Science and Technology Beijing, #52,069 [Add to Longdo]
中国国防科技信息中心[Zhōng guó Guó fáng Kē jì Xìn xī Zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] China Defense Science and Technology Information Center (CDSTIC), #207,539 [Add to Longdo]
国立台北科技大学[guó lì Tái běi kē jì dà xué, ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄊㄞˊ ㄅㄟˇ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] National Taipei University of Technology [Add to Longdo]
国防科技工业委员会[guó fáng kē jì gōng yè wěi yuán huì, ㄍㄨㄛˊ ㄈㄤˊ ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] State Commission on Science, Technology and Industry for National Defense (COSTIND) [Add to Longdo]
瑞萨科技[ruì sà kē jì, ㄖㄨㄟˋ ㄙㄚˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, / ] Renesas technology (PRC microchip company affiliated with Hitachi and Mitsubishi) [Add to Longdo]
生物科技[shēng wù kē jì, ㄕㄥ ㄨˋ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] biotechnology [Add to Longdo]
科技大学[kē jì dà xué, ㄎㄜ ㄐㄧˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university of science and technology [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Knife wounds are cuts, not stabs. Anatomical knowledge, dissection skills, mutilation, organs removed, victim clothed, on display.[JA] ナイフの傷 外科技術 臓器切除 被害者は衣服を Sorbet (2013)
For he was the latest result in machine intelligence.[CN] 因为他是科技智慧最新结晶 2001: A Space Odyssey (1968)
... totheLudovicotechnique.[CN] 鲁道维科技 A Clockwork Orange (1971)
The precision of the removal suggests highly advanced surgical skill.[JA] 切除が正確で 高い外科技術ね Wasting Time (2012)
All hail Progress, child of Science[CN] 一切進步,都是科技的產物 À Nous la Liberté (1931)
Man can do anything, it seems, but can he invent a machine to have children?[CN] 男人看似可以做任何事 但就算靠现在的知识和科技, 仍然造不出生孩子的机器 Being Two Isn't Easy (1962)
Eyelids removed with a scalpel, it's very precise, certainly suggests the work of a surgeon.[JA] 瞼がメスで正確に切除されてる 外科技術のある者だ Second Truths (2013)
All the wonders of modern science taken into account except that thing that's heading for us right now.[CN] 现代科技什么都考虑到了 除了将要降临的这个东西 The Shelter (1961)
I mean, each man...[CN] 每个人 因为他们的科技 Easy Rider (1969)
Are you not the poor victim of this horrible new technique?[CN] 你不是那位可怕新科技的可怜受害者吗 A Clockwork Orange (1971)
So I traded them in for a pair of these latest models.[CN] 所以我拿它们换了 这双现代科技的东西。 The Best Years of Our Lives (1946)
Fellas like that hardly have a chance nowadays with radio and all that science against them.[CN] 如今,这样的家伙们 是没有机会逃脱的... ...用无线电和所有的科技来对付他们 Plunder Road (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top