ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

知悉

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -知悉-, *知悉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
知悉[zhī xī, ㄓ ㄒㄧ, ] to know, #37,564 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
知悉[ちしつ, chishitsu] (n,vs) complete knowledge [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Dear Mom: I received your message.[CN] 亲爱的母亲,来电知悉 The Royal Tenenbaums (2001)
"If that is true, then you are aware that we have been,[CN] 故此, 您已经知悉 Amistad (1997)
Do you have any owledge of investor capital from the channing investment group being transferred to offshore banks?[CN] 你是否知悉任何Channing投资集团转移至海外账户的投资资本? And the Drug Money (2012)
And the wisdom to know the difference.[CN] 以及知悉其区别的智慧 You Kill Me (2007)
God knows what all this spinning around was for.[CN] "神知悉情味何物" "God knows what all this spinning around was for." Dev D (2009)
That was the first time I heard she had other babies.[CN] 我首次知悉她有别的孩子 The Joy Luck Club (1993)
God, that's a really long conversation but I will tell you something I read the other day that freaked me out.[CN] 天啊,那可真是个漫长的对话... ...但是我会告诉你不久前某一天 我所知悉并让我兴奋的事情 London (2005)
A source close to the school has indicated that another member of staff... may have known of the relationship.[CN] 校内有人透露 学校的另一名教师... 知悉这段感情的内幕 Notes on a Scandal (2006)
What I did not know was that... the British counter-intelligence in charge in Hong Kong at the time... sent one of their agents after me.[CN] 但我并不知道 位于香港 隶属英国的情报机关分局 当他们知悉了我的行动后 派来特工来追捕我 House of Fury (2005)
I didn't realize it until we talked to each other.[CN] 我起初不知道直至大家交谈才知悉 Tattoo (2002)
In case they find Nick's idea too retro, which they might-[CN] 倘若他们很快知悉尼克的想法 那他们可能... What Women Want (2000)
This will find its way to the state prosecutor in Moscow.[CN] 同时莫斯科检察总长 也会知悉这项指控 Hitman (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top