ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

盲目

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -盲目-, *盲目*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲目[máng mù, ㄇㄤˊ ㄇㄨˋ, ] blind; aimless, #5,291 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
盲目[もうもく, moumoku] (adj-na,adj-no,n) (sens) blindness; (P) [Add to Longdo]
盲目[もうもくてき, moumokuteki] (adj-na,n) blind (devotion) [Add to Longdo]
盲目的に[もうもくてきに, moumokutekini] (adv) blindly (trusting someone, etc.) [Add to Longdo]
盲目飛行[もうもくひこう, moumokuhikou] (n) instrument flying [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Love is blind.愛は盲目
I was blinded by dark desire over time I've been through it all.闇の欲望に誘われ過ぎ去った時の中で盲目となっていた。
Time is blind But I wanna trace my love.時は盲目でも愛を刻みたい。
They followed their leader blindly.彼らは盲目的に指導者に従った。
She went blind.彼女は盲目になった。
She set up an association to help blind people.彼女は盲目の人を助けるための協会を創設した。
My lust is so blind, it begins to destroy my mind.欲望は盲目になり、精神を破壊し始める。
Love is by nature blind.恋は本来盲目である。
Love is blind. Hatred is also blind.恋は盲目。憎しみもまたしかり。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Believe as they do and you'll think a cow is a bull and a bull is an ox and an ox is a goat.[CN] 那样盲目信仰,会是非不分 Quo Vadis (1951)
I must have been insane- stupidly, blindly insane.[CN] 我一定疯了... 愚蠢盲目的疯了 A Blueprint for Murder (1953)
Love is blind.[JA] 愛は盲目なんだぜ Insomnia (2002)
Marge's love makes you blind.[JA] 君は恋で盲目になってる Purple Noon (1960)
Why not think... instead of blindly shouting for death?[CN] 为什么不想想... 而不是盲目的 呼喊死亡? Compulsion (1959)
Well, there are a few of us who are unwilling to just troop along.[CN] 很少人像我般聪明 他们盲目附和 Saboteur (1942)
He who prompted you to this deed is planning your death![JA] 盲目のお前を犯行に駆り立てた 奴が... いまや お前の死を企んでいる Siegfried (1980)
- I don't print blind items.[CN] -我不会盲目的发新闻的 Sweet Smell of Success (1957)
He thinks you are beautiful, and one day, for no reason at all, he sees you ugly, as you really are.[CN] 他认为你是漂亮的,但是有一天,没什么原因 他认为你是丑陋的,就像真实的你,他不再盲目 For Whom the Bell Tolls (1943)
What can Men do against such reckless hate?[JA] こんな盲目の憎悪に 人がどう抗える? The Lord of the Rings: The Two Towers (2002)
My love for Marge blinds me.[JA] 恋は盲目だ マルジュ... Purple Noon (1960)
Greed made me blind.[CN] 贪婪使我盲目 The Asphalt Jungle (1950)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
盲目[もうもく, moumoku] Blindheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top