ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

産卵

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -産卵-, *産卵*
Japanese-English: EDICT Dictionary
産卵[さんらん, sanran] (n,vs) egg-laying; spawning; (P) [Add to Longdo]
産卵回遊[さんらんかいゆう, sanrankaiyuu] (n) spawning migration [Add to Longdo]
産卵[さんらんかん, sanrankan] (n) ovipositor (tubular organ used for laying eggs) [Add to Longdo]
産卵[さんらんき, sanranki] (n) breeding or spawning season [Add to Longdo]
産卵[さんらんこう, sanrankou] (n) vulva; vulvae [Add to Longdo]
産卵場所[さんらんばしょ, sanranbasho] (n) egg-laying site [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Salmon lay their eggs in fresh water.サケは淡水で産卵する。
Salmon go up the river and lay their eggs in the sand.鮭はかわをさかのぼって砂に産卵する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are spawning in the ruins of Dol Guldur. If we could kill them at their source -[JA] ドル・グルドゥアの廃墟で産卵してます だから元を絶てば. The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
The last of my clutch.[JA] 私の最後の世代産卵から Birth Pangs (2011)
Lisa will not be birthing the next generation of our species.[JA] リサに次世代の産卵はさせません Mother's Day (2011)
Also, they also love to lay eggs in your vagina.[JA] 人のヴァギナに産卵するのよ Comet (2014)
They eat the leaves, lay eggs...[JA] 木の葉を食べて産卵する... Demolition (2015)
If the devil's going to use a human womb for his spawn, he's going to want a little more bang for his buck.[JA] 悪魔が人間の子宮を 産卵のために使用したら ─ その責任に於いて とんでもないことを要求してくる Spooky Little Girl (2011)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
産卵[さんらん, sanran] Eierlegen, Laichen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top