ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

现钱

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -现钱-, *现钱*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现钱[xiàn qián, ㄒㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, / ] cash, #59,112 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Andinorderto settlehisdivorce, heneededsomereadycash .[CN] 为了处理好离婚 他需要一些现钱 The Last of Robin Hood (2013)
But the future is so far in the future, and I need this money now for real stuff, like gummi bears and eye liner.[CN] 可这未来也太遥远了啦 我要的是现钱能买些东西 比如说小熊软糖和眼线笔 And the Blind Spot (2012)
Well, he intended to put it back after a long weekend, but it was discovered missing.[CN] 他在长周末后想塞回去 但发现钱没了 Executive Order 13224 (2011)
Pay now,or nothing.[CN] 给现钱,不然别想 District 9 (2009)
When he found out it was missing, the person he went after was Russell.[CN] 毒贩发现钱不见时 要追杀的人是拉塞尔 Bad Code (2012)
Shut up.[CN] 我掏的是现钱 Transformers: Age of Extinction (2014)
- THEY'RE STILL SEARCHING.[CN] - 发现钱包之类的没 - 还在搜索 The Frozen Ground (2013)
If you found the wallet the best plan is to get out of trouble while you still have time.[CN] 如果您发现钱包。 最好的计划是要摆脱困境。 同时,你还有时间。 Trash (2014)
I hope she won't use this money[CN] 别让她发现钱不见了 Buddha Mountain (2010)
And I hope you don't mind, but we like to pay cash in advance.[CN] 还有如果你不介意的话,我们希望付现钱 提前付款 Taking Woodstock (2009)
Why don't we make a deal now?[CN] - 我们为何不做现钱买卖? Real Deal (2011)
Whenitcomestomymoney , Idon'tfuckaround.[CN] 换成现钱给我我才满意,我不开玩笑, The Rise and Rise of Bitcoin (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top