ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -玥-, *玥*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, ] pearl used in sacrifice, #26,114 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, men rushed through the breach in a madness.[CN] 硂柑﹛浩╣笻璉 G.I. Joe: Retaliation (2013)
These are the same basic principles that have animated our common law system since the time of John Cook.[CN] ㎝倒ぉи猭ネ㏑非妓 琌程膀セ 琌 拨澈 иㄓ硂ぃ琌揭 Mr. Monk and the End: Part 2 (2009)
Now you will reveal its contents.[CN] 琌璶盢ず甧そ秨 Formosa Betrayed (2009)
Otherwise, you will re-infect you hands with germs.[CN]  も穦稰琕灿颠 The Billionaire (2011)
Senator, I don't think it's a good idea to rewrite the Constitution just because there's been a scientific breakthrough.[CN] 把某 и粄度度 厩瘆 τ糶舅猭ぃ琌種 舦膀セ非⊿Τэ跑 Mr. Monk and the End: Part 2 (2009)
Principle in business[CN] 竒犁 The Lorax (2012)
Or I'll kill you.[CN] и碞炳 About Time (2013)
One of his preferred method is getting captured by the opposition.[CN] 猧Λ吹 は 璶ノ芞 The Three Musketeers (2011)
There's a principle in business[CN] ネ種Τ竒犁 The Lorax (2012)
otherwise, let's break this up.[CN] ⊿ぐ或弧 Second Chance (2012)
Well, there's a principle in nature[CN] ぇいΤ礛 The Lorax (2012)
Principle in nature[CN] 礛 The Lorax (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top