ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爾-, *爾*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[爾, ěr, ㄦˇ] you; that, those; final particle
Radical: Decomposition: 爻 (yáo ㄧㄠˊ)  爻 (yáo ㄧㄠˊ) 
Etymology: []

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, / ] thus; so; like that; you; thou, #830 [Add to Longdo]
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]
哈尔滨[Hā ěr bīn, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ, / ] Harbin, capital of Heilongjiang province in northeast China, #5,526 [Add to Longdo]
英特尔[Yīng tè ěr, ㄧㄥ ㄊㄜˋ ㄦˇ, / ] Intel, #6,125 [Add to Longdo]
高尔夫[gāo ěr fū, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ, / ] golf; golf ball, #6,495 [Add to Longdo]
切尔西[Qiè ěr xī, ㄑㄧㄝˋ ㄦˇ ㄒㄧ, 西 / 西] Chelsea, #8,298 [Add to Longdo]
戴尔[Dài ěr, ㄉㄞˋ ㄦˇ, / ] Dell, #8,795 [Add to Longdo]
布莱尔[Bù lái ěr, ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄦˇ, / ] Blair (name); Braille (name); Louis Braille (1809-1852), the inventor of the Braille alphabet for the blind, #9,774 [Add to Longdo]
高尔夫球[gāo ěr fū qiú, ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ, / ] golf; golf ball, #10,127 [Add to Longdo]
哈尔滨市[Hā ěr bīn shì, ㄏㄚ ㄦˇ ㄅㄧㄣ ㄕˋ, / ] Harbin, #11,511 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;儞(oK)[おれ, ore] (n) (arch) (vulg) you [Add to Longdo]
後;而後(oK)[じご, jigo] (n-adv,n-t) thereafter [Add to Longdo]
[じじょ, jijo] (n) you; thou [Add to Longdo]
来;而来[じらい, jirai] (adv) since then; after that [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Will![CN] -威 In Time (2011)
Gojira.[JA] 呉 Shin Godzilla (2016)
How Kriemhild Mourned Siegfried, and How König Etzel (King Attila) Courted Her[CN] 【克裏米特祭奠齊格弗裏德】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Jules.[CN] 是朱 The Last Day (2011)
- Okay? - Cal.[CN] 凱 State of Play (2009)
Carol?[CN] 卡羅 Repo Men (2010)
Michael![CN] 邁克 Monsters University (2013)
KRIEMHILD'S REVENGE[CN] 【克裏米特的復仇】 Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Really?[CN] 從前在哈濱啊 2046 (2004)
Don't.[CN] - 哈索(愛神) 別 Gods of Egypt (2016)
Approach BP1 and when ordered, commence injection![JA] 特建各車アウトリガー展開 BP1に侵入 後 各車 注入開始せよ Shin Godzilla (2016)
Emil.[CN] 艾米 Pilot (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top