ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汚職

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汚職-, *汚職*
Japanese-English: EDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] (n,adj-no) corruption; (P) [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop [Add to Longdo]
汚職政治家[おしょくせいじか, oshokuseijika] (n) corrupt politician [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jason, who was in charge of the project, was dismissed for corruption.そのプロジェクトの責任者であったジェイソンが、汚職に手を染めた理由で解任された。
The papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.マスコミがリクルート事件を調査した結果数多くの汚職が明るみに出た。
Down with corrupt politicians.汚職政治家を追放せよ。
I have nothing to do with the scandal.私はその汚職とは全く関係がない。
He has a reputation as being straight as an arrow. He'd never get involved in corruption.清廉潔白できこえた彼が、汚職なんかに手を染めるわけない。
He is said to have something to do with the political scandal.彼は汚職と何らかの関係があるといわれています。
He is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.彼は広がりを見せる汚職スキャンダルで摘発された最初の国会議員です。
They have something to do with the scandal.彼らはその汚職と何か関係がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You celebrate pop stars while ignoring corrupt politicians.[JA] 汚職政治家を無視し、その間、 ポップ・スターを持ち上げる。 Blood Bonds (2016)
And I ain't got to remind either one of you how much the feds love dirty fucking cops.[JA] イカレたFBIに汚職警官を 捕まえさせたくないんだ Triple 9 (2016)
The graffiti made it look like retaliation for Green getting shot, and no one suspects a police cover-up for corruption.[JA] 落書きは 報復のように − 見せかけた 誰も汚職隠しが 警察だと疑わん Persecute Envoys (2015)
I'm dirty. Yeah, you are.[JA] - 俺は汚職警官になりたいんだ Triple 9 (2016)
If these treasons to call out massive corruption at the highest levels...[JA] 大がかりな汚職と 政府による殺人を Criminal (2016)
It's another corruption case.[JA] おそらく 別の汚職事件 Persecute Envoys (2015)
- I am following up on a lead on corruption at the DWP.[JA] 俺は雇用年金局の 汚職を調べてる The Sound and the Fury (2015)
So you don't think I could shake some trees around the department and watch a few dirty cops fall from the limbs?[JA] まさか、私が警察から調べられるとは 思わなかったわ 汚職警官は、どこよ? Triple 9 (2016)
Together, we've called out the corrupt.[JA] 一緒に 汚職追放を叫びましょう I Am Wrath (2016)
But we've been dealing with corruption so much lately,[JA] でも最近は 汚職ばかりだった Cede Your Soul (2015)
Then someone leaked the paper information implicating the mayor in corruption.[JA] 誰かが文書の情報を漏洩した 市長を汚職に巻き込んだ M.I.A. (2015)
Maybe we'll catch a criminal and a crooked agent in the same day.[JA] 犯罪者と汚職捜査官を 同時に摘発できるかも Drive (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
汚職[おしょく, oshoku] Korruption, Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top