ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

木質

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -木質-, *木質*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
木质[mù zhì, ㄇㄨˋ ㄓˋ, / ] wooden, #17,076 [Add to Longdo]
木质素[mù zhì sù, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄙㄨˋ, / ] lignin, #70,856 [Add to Longdo]
木质部[mù zhì bù, ㄇㄨˋ ㄓˋ ㄅㄨˋ, / ] xylem, #84,830 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
木質[もくしつ, mokushitsu] (n,adj-no) woody; ligneous [Add to Longdo]
木質[もくしつか, mokushitsuka] (n,vs) lignification [Add to Longdo]
木質繊維[もくしつせんい, mokushitsusen'i] (n,adj-no) wood fiber; wood fibre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The hull is some kind of woody substance, ma'am.[JA] 船体の素材は木質です Arthur Christmas (2011)
I got lots of wooden bullets,[CN] 我還有好多木質子彈 Daddy Issues (2011)
- Maybe we can trap him.[CN] 他拿著木質厚板 大概三英尺長... Endless Wonder (2012)
That wooden plank might be the threshold of Limentinus.[CN] 那個木質厚板可能是Limentinus的門檻 Endless Wonder (2012)
Identical wood fibers were found in both their wounds.[CN] 在她們傷口中發現相同木質纖維 Bloodhounds (2011)
Victims are bludgeoned on the side of the head with a wooden object, no evidence of sexual assault, bodies are left in waste sites and scrap yards, and the victims are unknown to each other.[CN] 死者被木質鈍器 擊中頭部一側 沒有性侵犯的跡象 Bloodhounds (2011)
I'll lock her up; keep her away from any sharp, wooden objects.[CN] 我會把她關起來 遠離尖利 木質的物品 We All Go a Little Mad Sometimes (2012)
No, the wooden stairs.[CN] 不 不是那個 上木質臺階 The Executioner (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top