ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

敢做敢当

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敢做敢当-, *敢做敢当*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or maybe it's time you took some responsibility.[CN] 好好学习敢做敢当 The Glass House (2001)
Don't you think anything I do counts ?[CN] 你难道不认为我敢做敢当吗? Cemetery Man (1994)
Give it back to me![CN] 拿出来 , 快 , 敢做敢当 The Missing Gun (2002)
A man is responsible for his actions[CN] 男子汉敢做敢当 Monga (2010)
I did what I did[CN] 我敢做敢当 Day 3: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top