ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

抓住

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抓住-, *抓住*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抓住[zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ, ] grab, #2,295 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Did they get him?[CN] - 他们抓住他了吗 'G' Men (1935)
A guy's entitled to anything he can grab.[CN] 一个男人应该抓住任何他能得到的东西 Bordertown (1935)
Inspector, will you issue a warrant For the arrest of Johnny Ramirez? Get him and bring him here right away.[CN] 警官你能去签署一个对Johnny Ramirez 的逮捕令吗? 把他抓住然后立即带到这里来 Bordertown (1935)
And I wanted to get the guy who killed him.[CN] 我想抓住杀他的人 'G' Men (1935)
I can't help it.[CN] G号特工抓住了莱格特 'G' Men (1935)
The next time I catch you providing my rooms with needless ventilation...[CN] 下次让我抓住你在我的 房间里制造动手脚 The Scarlet Empress (1934)
Suddenly a man took hold of me. I - I struggled, and he -[CN] 突然有一个男的抓住了我 我.我反抗了.然后他 One Hour with You (1932)
If I don't take it I know I'll be sorry all my life.[CN] 如果我不抓住這個機會,我將抱憾終生 Applause (1929)
- Get him.[CN] - 抓住 'G' Men (1935)
# Hold me, please I'm going to faint #[CN] 请抓住我.我就快晕倒了 One Hour with You (1932)
- Well, I hope you get him, Farrell.[CN] - 我希望你能抓住他 法雷尔 'G' Men (1935)
- Copper's got him.[CN] - 警察抓住他了 'G' Men (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top