ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弹珠

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弹珠-, *弹珠*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹珠[dàn zhū, ㄉㄢˋ ㄓㄨ, / ] marbles, #51,518 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, give me my marble.[CN] 嘿, 把弹珠给我. When Strangers Marry (1944)
Tell my friends I'll be playing pinball, will you?[CN] 告诉我的朋友们我会在玩弹珠游戏 好吗? Tokyo Story (1953)
He spends his time at pinball and mahjong.[CN] 他把他所有的时间 花在玩弹珠游戏和麻将上 Tokyo Story (1953)
Drop in any time. lt's no bother.[CN] 欢迎你随时来玩弹珠 The Sicilian Clan (1969)
I used to be marble champion of the Bronx.[CN] 我曾经是布朗克斯的弹珠冠军 'G' Men (1935)
It's my marble.[CN] 它是我的弹珠. When Strangers Marry (1944)
You're supposed to get them little buckshot... in the feller's eyes, see?[CN] 要把这些小弹珠... 放到人的眼睛里, 看到没? The Shooting (1966)
You know, Mr Bond, we aren't playing for marbles.[CN] 邦德先生,我们不是在赌弹珠 Casino Royale (1967)
But over money instead of marbles.[CN] 只不过是钱代替了弹珠. When Strangers Marry (1944)
Kids squabbling over marbles.[CN] 孩子们为弹珠争吵. When Strangers Marry (1944)
No bar? No bar, no pinball machines, no bowling alleys, just pool.[CN] 没有酒吧 没有弹珠 The Hustler (1961)
We can't be juggled like different-colored marbles.[CN] 我们不能象彩色弹珠那样被玩弄 Up the Down Staircase (1967)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top