ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

就いては

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -就いては-, *就いては*
Japanese-English: EDICT Dictionary
就いては[ついては, tsuiteha] (conj) in line with this; therefore; consequently; so; such being the case; in that regard; in this connection [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sara, you're one hell of an engineer but you don't know jack-shit about politics.[JA] サラ 君は優秀な技術者だが... 政治に就いてはズブの素人だ Space Cowboys (2000)
I intended to discuss it with her further...[JA] それに就いては 彼女と話すつもりだった Star Trek Beyond (2016)
On the contrary, I have no view on the matter.[JA] それに就いては意見はない The Abominable Bride (2016)
Although it looks like he wasn't concerned... about hiding the origin of the parts.[JA] 部品の出所に就いては 無頓着だけど Automata (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top