ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威名

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威名-, *威名*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威名[wēi míng, ㄨㄟ ㄇㄧㄥˊ, ] fame for fighting prowess; military glory, #35,908 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
威名[いめい, imei] (n) fame; prestige [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who asked you to come in?[CN] 以总捕头的威名,我的身分 这是你乱闯的地方吗? Dreadnaught (1981)
When Mother Russia becomes one great nation again... when the capitalists are dragged from the Kremlin... and shot in the street... when our enemies run and hide in fear at the mention of our name... and America begs our forgiveness... on that great day of deliverance... you will know what I want.[CN] 当伟大的苏俄祖国再度统一 当资本家被拖到街上枪毙 当敌人听到俄国威名 逃之夭夭 Air Force One (1997)
You heard about Hickey, huh?[CN] 你听过希奇的威名 Last Man Standing (1996)
Priest Gao Kung's name is famous.[CN] 久闻教主九宫真人威名 Once Upon a Time in China II (1992)
Buddha, you're divine, give us justice![CN] 菩薩爺您威名顯赫 一定要幫我伸冤 Fei hu wai zhuan (1993)
His music is as mighty as your name.[CN] 渐离的琴声如大王的威名 都是天下第一 The Emperor's Shadow (1996)
British prestige in Asia is gone, there's a big new German offensive building in the East.[CN] 英国人在亚洲的威名已经扫地 德国人在东线正酝酿新的攻势 Part II (1988)
May his name last as long as our dynasty![CN] 愿其威名与吾王朝共長存! The Black Seal (1983)
The U.S Government has lost its credibility, So its borrowing some of mine.[CN] 美国政府已经失信于民 ...所以不得不借用我的威名 The Simpsons Movie (2007)
No, sir![CN] 你儿子是个威名远扬的流氓! Shootout at Lokhandwala (2007)
My name is merely Ducard, but I speak for Ra's al Ghul a man greatly feared by the criminal underworld.[CN] 就叫我杜卡吧 不过我为忍者大师效力 忍者大师的威名令所有罪犯胆寒 Batman Begins (2005)
And therefore, fair Hermia, question your desires, know of your youth, examine well your blood, whether, if you yield not to your father's choice, you can endure the livery of a nun,[CN] 将会照映着我们 庄严的婚礼之夜 愿您幸福,希西阿斯 威名远播的公爵大人 谢谢,良善的伊吉斯 你有什么事吗? A Midsummer Night's Dream (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top