ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

女教皇

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -女教皇-, *女教皇*
Japanese-English: EDICT Dictionary
女教皇[おんなきょうこう;じょきょうこう, onnakyoukou ; jokyoukou] (n) High Priestess (Tarot card); Popess [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The High Priestess.[JA] "女教皇" Now You See Me (2013)
Sorry if it seemed like I was flirting with the High Priestess.[JA] 女教皇なんかに言われたくない Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
The Priestess wants to kill the fox herself.[JA] 女教皇が直接キツネを 殺したいし Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
Popesse.[CN] 女教皇 Fresh Bait (1995)
High Priestess, the Council is waiting.[JA] 女教皇 評議会が待っています Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
High Priestess, the batteries, they are exceptionally combustible... and could destroy the entire fleet.[JA] 女教皇様 バッテリーが爆発すれば 艦隊全体が 吹き飛んでしまいます Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top