ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

執念

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -執念-, *執念*
Japanese-English: EDICT Dictionary
執念[しゅうねん, shuunen] (n) tenacity; implacability; (P) [Add to Longdo]
執念[しゅうねい, shuunei] (adj-i) stubborn; persistent [Add to Longdo]
執念深い[しゅうねんぶかい, shuunenbukai] (adj-i) vindictive; tenacious; persistent; spiteful; vengeful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Watch out for him. That guy can really hold a grudge.あいつは執念深いから気をつけた方がいいよ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's obsessive.[CN] 是執念 Ascension (2013)
John Wick is a man of focus...[JA] ジョン・ウィックは 執念深く John Wick: Chapter 2 (2017)
Women can be vengeful when they're not on your side.[JA] 女は敵にすると執念深いぞ I Saw the Light (2015)
Isabel is a vindictive woman.[JA] イザベルは 執念深い女性よ The Man Under the Hood (2014)
When I saw you pressing forward in spite of everything, that is a mark of a true scientist.[JA] あなたに会った時 仕事に対する 執念を感じ 真の科学者が 現れたように感じた Fushigi (2014)
No one's as motivated as you to take him down.[JA] 君ほど奴に執念を 持つ者は居ない Captives (2014)
He definitely has a thing about mothers.[CN] 他對母親很有執念 The Caller (2013)
You are really a clumsy flatterer filled with severe grudge[JA] お前はホントに気が利かないんだから 夫人は千歳以上で執念深いのよ The Monkey King 2 (2016)
given his obsession with Afkhami, he seems the most likely culprit.[JA] だが彼のアフカミへの執念は ほとんど犯罪的だな The Grand Experiment (2014)
You have a vindictive screwball who's about to ruin your life.[JA] 君の人生を破壊しようする 執念深い変人がいるんだ Fire and Brimstone (2013)
So, this is the man who spent a lifetime plotting against me.[JA] なるほど この男だったのか 私を陥れようとした執念の男は Now You See Me 2 (2016)
This creature belongs to a race devoted to the mission of killing me and mine.[JA] この種族は、私と私たち種族を 滅ぼすことに執念を燃やしてる。 Strange Visitor from Another Planet (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
執念[しゅうねん, shuunen] Rachsucht, Groll [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top