ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国母

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国母-, *国母*
Japanese-English: EDICT Dictionary
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Memphis Belle calling Mother and Country.[CN] 孟菲斯美女号呼叫祖国母亲号 Memphis Belle (1990)
Mother and Country.[CN] 祖国母亲号 Memphis Belle (1990)
Please, mother Eva[CN] 国母伊娃 求求你吧 Evita (1996)
Why cannot German mothers be allowed to express their emotions?[CN] 为什么不能允许德国母亲们表达她们的情绪呢? Palermo or Wolfsburg (1980)
Mother and Country calling Memphis Belle. Come in.[CN] 祖国母亲号呼叫孟菲斯美女号 Memphis Belle (1990)
-The waist of Mother and Country got him.[CN] 是祖国母亲号的左机枪手打中的 Memphis Belle (1990)
You know what that means. You could be the successor's mother.[CN] 如果你生个男孩,你就会是国母 Tokugawa Matrilineage (1968)
Exactly like you. Please,[CN] 国母伊娃 求求你吧 Evita (1996)
How many chutes from Mother and Country?[CN] 祖国母亲号上有几个人跳伞了? Memphis Belle (1990)
Mother and Country calling Memphis Belle.[CN] 祖国母亲号呼叫孟菲斯美女号 Memphis Belle (1990)
Mother and Country, come in![CN] 祖国母亲号,请回答 Memphis Belle (1990)
-Yeah. Mother and Country. -Mother and Country![CN] 是的,祖国母亲号 Memphis Belle (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top